Hành trình gian nan của đội cứu hộ trong hang Tham Luang

Đội cứu hộ đã phải làm việc rất vất vả để có thể giải cứu thành công 13 người bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại Thái Lan sau nhiều ngày sống trong hang tối (Nguồn: News 4 Tucson KVOA-TV) (đọc thêm)