Hành động nói chồng mình vu khống có là tình tiết tăng nặng tội cho cô Hạ hay không

Việc cô Hạ luôn phủ nhận và nói chồng mình vu khống là hành vi chối tội. Giả sử, vụ án được khởi tố và cô Hạ bị khởi tố bị can thì đây được xem là một tình tiết để tăng nặng khi lượng hình. Đây là tội che giấu hoặc không thành khẩn khai báo chứ không phải vu khống chồng mình. (đọc thêm)