Hàng vạn người đổ về Tam Chúc, đường vào chùa ùn tắc

àng vạn người đổ về Tam Chúc, đường vào chùa ùn tắc (đọc thêm)