video cùng chuyên mục

Hàng vạn ấu trùng tập trung di chuyển thành khối sinh vật kỳ dị

Hiện tượng được ghi lại lần đầu tiên ở Ba Lan và được gọi là Plen.