Hàng trưng bày đã hỏng, vẫn treo giảm giá “sâu như giếng” lừa khách hàng?

Mua hàng dịp Black Friday, người tiêu dùng phải hết sức cẩn trọng. Bởi ngoài hàng mới, các món hàng “bị” giảm sâu cũng có lý do của nó. (đọc thêm)