Hàng trăm người dân ở Phú Quốc cần được hỗ trợ gạo, mì, sữa...

Hàng trăm người dân ở Phú Quốc cần được hỗ trợ gạo, mì, sữa... (đọc thêm)