Hàng trăm người dân kéo ra đường chặn xe phản đối chính quyền "bán" đường dân sinh

Hàng trăm người dân kéo ra đường chặn xe phản đối chính quyền "bán" đường dân sinh (đọc thêm)