Hàng trăm hecta đất của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô đang bị bỏ hoang

Hàng trăm hecta đất của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô đang bị bỏ trống (đọc thêm)