Hàng ngàn người tập trung để dự lễ tang nam ca sĩ Johnny Hallyday tại Paris

Hàng ngàn người tập trung để dự lễ tang nam ca sĩ Johnny Hallyday tại Paris
Mới nhất