Hàng ngàn hộp sữa, khăn lạnh, nước khoáng tiếp sức thí sinh

Hàng ngàn hộp sữa, khăn lạnh, nước khoáng tiếp sức thí sinh (đọc thêm)