Hàng loạt trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng do bão Damrey

Hàng loạt trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng do bão Damrey (đọc thêm)