Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì nắng nóng

Hàng loạt trẻ ở Đà Nẵng nhập viện vì nắng nóng (đọc thêm)