Hàng chục tấn tôm hùm, cá mú, cá bớp… “rẻ như cho” sau bão Damrey

Hàng chục tấn tôm hùm, cá mú, cá bớp… “rẻ như cho” sau bão Damrey (đọc thêm)