Hàng chục bãi cát lậu lớn "tập kết" dày đặc ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hàng chục bãi cát lậu lớn "tập kết" dày đặc ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế (đọc thêm)