Hai xe tải bóp còi vô tội vạ và chạy chen lấn trên đường hẹp khiến nhiều người bức xúc

Hai xe tải bóp còi vô tội vạ và chạy chen lấn trên đường hẹp khiến nhiều người bức xúc (đọc thêm)