Về trang chủ

Hải quan dùng chó nghiệp vụ bắt lô cần sa gửi từ Canada về Việt Nam

Dùng chó nghiệp vụ kiểm tra kiện hàng nghi vấn gửi từ Canada về Việt Nam, lực lượng hải quan phát hiện hơn 4kg cần sa chứa bên trong.
Dân trí
Đang xem
Hải quan dùng chó nghiệp vụ bắt lô cần sa gửi từ Canada về Việt Nam
01:05

Hải quan dùng chó nghiệp vụ bắt lô cần sa gửi từ Canada về Việt Nam

Mới nhất