Hai người đi xe máy "rủ nhau" trượt ngã cùng một lúc

Nhìn thấy người đi xe máy phía trước trượt ngã khi vào cua, người đi sau đã phải phanh gấp để tránh nên cũng bị ngã xuống đường.
Mới nhất