Hai mẹ con sống trong biệt thự như nhà hoang, không có điện và nước

Suốt 12 năm, 2 mẹ con sống trong cảnh không điện và nước.
Mới nhất