Hai lần tìm tới võ đường, võ sư Flores chưa thể đấu với Từ Hiểu Đông

Dù hai lần tìm tới võ đường của Từ Hiểu Đông nhưng võ sư Pierre Francois Flores vẫn chưa gặp được võ sĩ MMA Trung Quốc. (đọc thêm)