Hài hước khoảnh khắc rắn... giả chết khi gặp nguy hiểm

Khi gặp nguy hiểm, rắn thường tìm cách lẫn trốn thật nhanh hoặc tấn công một cách dữ dội, tuy nhiên một con rắn chàm phương Đông tại bang Texas (Mỹ) lại có một cách đặc biệt để tự vệ khi gặp nguy hiểm, đó là... giả chết.
Mới nhất