Hải Dương: Chiều 29 Tết đào nở đỏ ruộng, cả làng "trắng tay" vì Covid-19

Các hộ trồng đào ở Hải Dương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Nhiều gia đình phải bỏ lại quá nửa số đào tại ruộng vì không có khách mua.
Mới nhất