Hải cẩu to lớn leo tận lên thuyền của người để thư giãn.

Hai chú hải cẩu to lớn leo tận lên thuyền của người để thư giãn. (đọc thêm)