Hà Tĩnh: Đèn tín hiệu giao thông "ngủ quên" cả tháng trời

Đèn tín hiệu giao thông "ngủ yên" hàng tháng trời khiến giao thông ở các nút giao hỗn loạn, đe dọa sự an toàn của người tham gia giao thông. (đọc thêm)