Hà Tĩnh: Đê "dát vàng" tan hoang khi vừa bàn giao

Hà Tĩnh: Đê "dát vàng" tan hoang khi vừa bàn giao
Mới nhất