Hà Nội trước giờ cách ly toàn xã hội

(Dân trí) - Tại Hà Nội, đường phố vắng vẻ thấy rõ trước giờ cách ly toàn xã hội để phòng dịch Covid-19. (đọc thêm)