Hà Nội trong báo động đỏ về ô nhiễm không khí

thực trạng bụi bẩn ở đường phố rất lớn, khi thời tiết thông thoáng thì bụi bẩn khuếch tán được trong không khí, nhưng khi xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt, toàn bộ lượng bụi này lưu lại tầng thấp trong không khí. (đọc thêm)