Hà Nội: Người dân vùng ngập kéo xe bò, chèo thuyền ra chở quà từ thiện

Hà Nội: Người dân vùng ngập kéo xe bò, chèo thuyền ra chở quà từ thiện (đọc thêm)