Hà Nội: Hồ Trúc Bạch bất ngờ xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt

Ít ngày gần đây, tại hồ Trúc Bạch bất ngờ xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trên mặt hồ và dạt vào bờ bốc mùi hôi thối. (đọc thêm)