video cùng chuyên mục

Hà Nội dựng 44 chốt chặn, dùng bằng xe tải, ống cống và thùng container

Để hạn chế người dân và các phương tiện ra ngoài trong trường hợp không thực sự cần thiết, phường Long Biên (Hà Nội) đã dựng 44 chốt chặn, trong đó có chốt dựng bằng thùng container, gạch, ống cống...