Hà Nội: Bí ẩn về khu lăng mộ đá tưởng chừng biến mất sau trận lũ lịch sử

Lăng đá Quận Vân (Thường Tín, Hà Nội) nơi yên nghỉ của Quận công Đại giang Đỗ Bá Phẩm, thời nhà Lê Trung hưng (1533 - 1789). Lăng mộ từng bị chôn vùi dưới lòng đất sau trận lũ lịch sử. (đọc thêm)