GS Ngô Bảo Châu từng sốc khi nhận bảng lương đầu tiên ở Pháp

Giáo sư Ngô Bảo Châu