Giông lốc cuốn bay mái tôn, quật ngã hàng loạt cây xanh khủng

Nhiều người dân hốt hoảng khi chứng kiến cơn giông kèm theo gió mạnh quật ngã cây xanh lớn đè nát ô tô và biển hiệu bị cuốn bay tứ tung. (đọc thêm)