Giới trẻ có nguy cơ cao vướng bệnh trầm cảm do nghiện Facebook

Tình trạng “nghiện Facebook” đang là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm cho người dùng, đặc biệt là giới trẻ. (đọc thêm)