Giới thiệu về Vbee - Dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói tự nhiên tiếng việt

Vbee là dịch vụ đầu tiên tại thị trường Việt Nam được áp dụng thành công trí tuệ nhân tạo học máy vào ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, cho phép chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói, với kết quả giọng nói tự nhiên như con người, có xảm xúc, có “tâm hồn”.