Giật mình vụ tai nạn chỉ vì sự lơ đễnh của tài xế xe tải

Tài xế chiếc xe tải di chuyển mà quên không đóng cửa thùng hàng phía sau để rồi gây ra một vụ tai nạn cho xe bán hàng ăn ven đường. (đọc thêm)