Giật mình với màn lạng lách để vượt của nam thanh niên

Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên còn có màn lạng lách để vượt các xe khác khiến nhiều người đi đường có một phen thót tim. (đọc thêm)