Giáo sư Toán cũng “bó tay” với đề Toán: Bộ GD&ĐT nói gì? (Clip: Hà Cường)

Giáo sư Toán cũng “bó tay” với đề Toán: Bộ GD&ĐT nói gì? (Clip: Hà Cường) (đọc thêm)