Giành giật nhau chỗ chụp ảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ.

Do số lượng người dân quá đông đổ về đường hoa Nguyễn Huệ nên nhiều người giành giật nhau chỗ chụp ảnh đẹp. (đọc thêm)