Về trang chủ

Giải Nhất công nghệ thông tin: “Người dùng sản phẩm phản hồi rất tích cực” (Video: Xuân Ngọc).

Đoạt giải Nhất về lĩnh vực Công nghệ thông tin của giải Nhân tài Đất Việt năm 2017 với sản phẩm "Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe", Lê Phương Chung đại diện của nhóm sản phẩm này chia sẻ: “Sản phẩm đã được người dùng là sinh viên phản hồi rất tích cực”.
Dân trí
Đang xem
Giải Nhất công nghệ thông tin: “Người dùng sản phẩm phản hồi rất tích cực” (Video: Xuân Ngọc).
00:51

Giải Nhất công nghệ thông tin: “Người dùng sản phẩm phản hồi rất tích cực” (Video: Xuân Ngọc).

Mới nhất