Giải cứu thanh niên trèo lên nóc chùa quậy phá

Xin vào nhà dân tá túc qua đêm nhưng không được, thanh niên chạy vào chùa phá phách, leo lên nóc “cố thủ” suốt 5 tiếng. (đọc thêm)