Giá thịt lợn đã tăng hơn 50% với thời điểm chưa có dịch bùng phát ở Việt Nam

Giá thịt lợn đã tăng hơn 50% với thời điểm chưa có dịch bùng phát ở Việt Nam. (đọc thêm)