video cùng chuyên mục

Gia đình 3 thập kỉ làm nem nắm: Băm thái từ 3h đêm, hết 500 - 700 gói/ngày

8h sáng, ông Tuấn - bà Mai cùng hai cô con gái, hai nhân công đã tất bật gói hàng cho khách: người nắm nem, người gói lá, người đong mắm,... Những thùng hàng 50 - 70 gói nem lần lượt chuyển đi.