Giá bưởi ở Mỹ Hòa, Vĩnh Long chỉ còn 1000đ/kg

Giá bưởi ở Mỹ Hòa, Vĩnh Long chỉ còn 1.000 đồng/kg
Mới nhất