Ghi nhận ứng phó bão tại Gành Hào.

Ghi nhận ứng phó bão tại Gành Hào.
Mới nhất