Về trang chủ

Gà "thái giám" giá bạc triệu vẫn cháy hàng dịp cuối năm

Vốn là loại gà để cung tiến vua chúa thời xưa, giờ đây những con gà mía sau khi được triệt dục và nuôi dưỡng đạt đến trọng lượng 3 - 4 kg đã trở thành đặc sản ở vùng đất "hai vua".
Dân trí
Đang xem
Gà "thái giám" giá bạc triệu vẫn cháy hàng dịp cuối năm
01:01

Gà "thái giám" giá bạc triệu vẫn cháy hàng dịp cuối năm

Mới nhất