FCB88 - Chuyến xe đoàn viên

Chuyến xe đoàn viên của FCB88 là sự cố gắng của tất cả từ BTC, những nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia giải đấu Ngũ Hành Tranh Đấu, đến những cán bộ y tế, tình nguyện viên
Mới nhất