Enrique Rodriguez ca hát trong bệnh viện phục vụ bệnh nhân

Enrique Rodriguez (28 tuổi) đã làm lại cuộc đời sau quá khứ "bất hảo", giờ đây, anh thanh niên này tìm thấy niềm vui từ mạng xã hội với các clip "mang âm nhạc vào bệnh viện".
Mới nhất