Emil lần đầu đeo kính cận thích thú khi nhìn thấy thế giới xung quanh

Emil lần đầu đeo kính cận thích thú khi nhìn thấy thế giới xung quanh