Elton John - Sacrifice

Elton John là một trong những giọng ca nổi tiếng thế giới với 5 giải Grammy và vô số giải thưởng âm nhạc quan trọng khác. Ông còn là một người rất tích cực với những hoạt động xã hội và đặc biệt là phong trào phòng chống AIDS.
Mới nhất