Ế ẩm như sạp báo vỉa hè thời số hóa

Các sạp báo không chỉ là món ăn tinh thần, mà còn là nguồn kiếm sống của nhiều người, nhưng sự ra đời của smartphone đã thay đổi số phận của những sạp báo này. (đọc thêm)